שתל שבלול ביהדות

ייעוץ הלכתי

ניתן לפנות למכונים הבאים לצורך התייעצות וקבלת מידע בסוגיות הלכתיות הנוגעות לשתלים קוכליאריים:

מכון הרב הלפרין

מכון צומת

מכון שלזינגר

ארגון רבני צהר

 

פסקי הלכה

השימוש בשתל קוכליארי – הרב נחום אליעזר רבינוביץ

מעמדו ההלכתי של חירש ושילובו בקהילה דתית – ארגון רבני צהר

השימוש בשתל הקוכליארי בשבת וחג – הרב גבריאל טולדנו ממכון שלזינגר

 

פרסומים לרכישה

"יעיר לי אוזן" – מדריך להלכות שבת וחג הקשורות לשימוש במכשירי שמיעה ושתלים קוכליאריים בהוצאת "שמע קולנו" (פרטים לרכישה)

יעיר לי אוזן – קריאת המגילה – מדריך הלכתי לקיום מצוות קריאת מגילה המיועד ללקויי שמיעה בהוצאת "שמע קולנו" (פרטים לרכישה)

יעיר לי אוזן – תקיעת שופר ביום כיפור – מדריך הלכתי לקיום מצוות תקיעה השופר המיועד ללקויי שמיעה בהוצאת "שמע קולנו" (פרטים לרכישה)

 

מן הרשת

כללים ופרטי דינים לאדם החרש – ויקישיבה

ברכת הרב – ד"ר מ. בנג'קוב

פסיקה: "אדם עם שתל קוכליארי נחשב לשומע לכל דבר" – אתר שומעים ברשת

האם חרש שעבר ניתוח שתל קוכליארי חייב בכל המצוות? – אתר כיפה

שימוש במעבד השמיעה ביום שבת – תשובת הרב – אתר מורשת

האם חירש יכול להצטרף למניין? – אתר ynet יהדות

מעמד החירש ביהדות (נישואין) – המכון לקידום החרש בישראל

 

תגובות

FacebooktwittermailFacebooktwittermail