חברות השתלים

 

שלוש חברות שתלים מיוצגות בארץ:

 

Advanced Bionics – המיוצגת על-ידי חברת "שטיינר מכשירי שמיעה".

Med-El – המיוצגת על-ידי חברת "מדטכניקה אורתופון".

Cochlear – המיוצגת על-ידי חברת "טרדיס גת".

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail