דף נגישות לתלמידים

מצורף מסמך:

המלצות להוראה נגישה בלמידה מרחוק – מעגלי שמע נובמבר 2020

תגובות

FacebooktwittermailFacebooktwittermail