שאלה: האם שתל שבלול הוא פיתרון מתאים עבורי?

שתל שבלול הוא פתרון המתאים לחירשים ולאנשים עם ירידה חמורה או עמוקה בשמיעה שמקורה באוזן הפנימית (שבלול) ושאינם  מפיקים די תועלת (מצליחים להבין דיבור ולתקשר כראוי עם סביבתם) באמצעות מכשירי שמיעה רגילים.

באיזה מצבים לא מומלץ לבצע ניתוח שתל?
כאשר המועמד בגיל מבוגר, הלקות בשמיעתו היא מולדת, הוא איננו נסמך על הערוץ השמיעתי והוא לא פיתח שפה דבורה – במקרים אלה התועלת מהשתל תהיה מוגבלת מאוד.

במצבים רפואיים נדירים שבהם קיים ליקוי מבני קשה של האוזן הפנימית והעדר עצב שמיעה אשר אינם מאפשרים השתלה מוצלחת.

במקרים של בעיות רפואיות נלוות קשות לחירשות כגון פיגור עמוק אשר ימנע אפשרות של תהליך שיקום ולמידה עם השתל.

במצבים רפואיים כמו נוזלים באוזניים ודלקות אוזניים המחייבים טיפול לפני השתלה. הניתוח יתאפשר רק לאחר השלמת הטיפול בהם.

באיזה גיל אפשר לבצע ניתוח שתל שבלול?
שתל שבלול מתאים לתינוקות, לילדים ולמבוגרים ללא הגבלת גיל (מותנה במצב בריאותו של המועמד). השתל מתאים גם לתינוקות שנולדו חירשים וגם לילדים ולמבוגרים שאיבדו את שמיעתם באופן הדרגתי או פתאומי. רוב המושתלים הם תינוקות שנולדו חירשים.

ילדים – מגיל 10 חודשים (למעט מקרים מיוחדים כמו דלקת קרום המוח ו-CMV) ועד גיל 17 שנים, שאיבדו את שמיעתם או שנולדו עם לקות שמיעה חמורה עד עמוקה בשתי האוזניים, ואינם מפיקים תועלת מספקת ממכשירי שמיעה. או במילים אחרות – מכשירי השמיעה אינם מאפשרים להם שמיעת דיבור מספקת, ולכך, בנוסף למרכיב של השבת יכולת השמיעה והיכולת לתקשר עם הסביבה הקיים אצל מושתלים מבוגרים, ישנה השפעה הדרגתית גם על רכישת השפה והדיבור אצל הילדים, כמו גם על ההתפתחות האקדמית, ועוד.

מבוגרים – מעל גיל 18 שנים שאיבדו את שמיעתם לאחר שלב רכישת השפה, או ששמיעתם ירדה בהדרגה בשתי האוזניים, הסובלים מליקוי שמיעתי חמור עד עמוק,  ותוצאות הבחנת הדיבור שלהם עם מכשירי שמיעה אינן עולות על 50% (זיהוי משפטים בסביבה שקטה ובסט פתוח) בתנאי רעש.

במדינת ישראל כל מועמד זכאי לשתל שבלול באחת האוזניים, ובמקרים מיוחדים – גם באוזן השנייה.

הקריטריונים לזכאות לשתל – מבוגרים (מגיל 18 ומעלה)

עפ”י חוק סל הבריאות (ספטמבר 2006) ייאושר שתל שבלול למתחרשים חדשים או לקויי שמיעה ששמיעתם הידרדרה ועונים לקריטריונים הבאים:

בעלי ליקוי שמיעה חמור/עמוק כאשר סף השמיעה 70 דציבל ומעלה (בממוצע של סף שמיעה בטונים טהורים בתדירויות של 2,000, 1,000, 500 הרץ).

מיצוי שימוש קודם במכשירי שמיעה, המותאמים באופן אופטימלי וחוסר יכולת להפיק מהם תועלת שמיעתית.

קיום “שפה דבורה”.

הבנת דיבור נמוכה או שווה ל 50% עם שימוש במכשירי שמיעה, המותאמים באופן אופטימלי, בתנאי רעש של יחס אות לרעש של 10+ דציבל (באות של הדיבור חזק מהרעש ב- 10 דציבל בתנאי בדיקה סטנדרטיים).

במקרים של לקות ראיה נלווית או מתפתחת ובסינדרומים, יהיה ניתן לשקול השתלה קוכליארית גם אם לא מתקיימים כל אמות המידה הנ”ל. במקרים אלה כל מקרה ידון לגופו.

איך תדע אם אתה מתאים לניתוח שתל שבלול?

בנוסף לקריטריונים למועמדות כפי שהוגדרו ב”חוק סל הבריאות”, ישנם גורמים נוספים המשפיעים על ההצלחה עם שתל השבלול, שיש לקחת אותם בחשבון בטרם קבלת החלטה על ביצוע שתל. האבחון ובדיקת המועמדות לניתוח שתל השבלול (או שני שתלים= דו-צידי), נעשים במרכזי ההשתלות, על ידי צוות רב-תחומי, הכולל מנתח/ת א.א.ג., קלינאי תקשורת–שמיעה ודיבור, פסיכולוג/ית ועובד/ת סוציאלי/ת. נלקחים בחשבון נתונים כגון:

מצב רפואי כללי – האם אפשר לנתח?

בעיות רפואיות ו/או  התפתחותיות נוספות.

מצב אנטומי ותפקודי של מערכת השמיעה (מצבם של האוזן תיכונה, מבנה השבלול, המערכת הוסטיבולרית, סימנים לשאריות סיבי עצב השמיעה, ועוד….)

תמיכה של הסביבה, ובעיקר של ההורים, ובמקרה של מבוגרים או מתבגרים – המוטיבציה שלהם לניתוח.

מידת השימוש במכשירי שמיעה ותרומתם למשתמש

– גיל התחלת החירשות

– סיבת החירשות

– מספר השנים שעברו מאז אבדן השמיעה ועד לניתוח השתל

– גיל המועמד בעת הניתוח

– נתונים אישיים נוספים

הצוות במרכז ההשתלה יערוך סדרה של בדיקות ושאלונים, ובמקרה של תינוקות – ייעזר רבות בהורים ובצוות החינוכי המלווה את המועמד/ת:

– בדיקה של רופא מומחה בתחום שתל השבלול.

– בדיקת סי.טי ראש.

– בדיקת MRI במקרה הצורך.

– בדיקות שמיעה במכון השמיעה עם ובלי מכשירי שמיעה.

– הערכה של גורמים שונים שיכולים להשפיע על הצלחתו של השתל אצל המועמד (מתבצעת על-ידי צוות רב-מקצועי הכולל: רופא א.א.ג מומחה, קלינאיות תקשורת, עובדת סוציאלית ואחרים)

– שאילתא אודות ציפיותיו של המועמד מהשתל.

האם ניתן לחזות את מידת ההצלחה עם השתל?

מושתלים בכל הגילאים, נהנים משתל שבלול גם אם ההתחרשות חלה לפני מועד הלידה, לאחריה או במהלך החיים. מידת ניצול המידע השמיעתי תלויה בגורמים רבים. לא ניתן לחזות במדויק את התועלת האישית שיפיק כל מועמד מהשמיעה באמצעות שתל השבלול מאחר וקיימים משתנים רבים התורמים להצלחת השימוש בו. עם זאת קיימים מספר גורמים בעלי השפעה מוכחת על תפקודו השמיעתי של האדם המושתל:

1. ילדים שנולדו עם ליקוי עמוק בשמיעה

ככל שגילו של הילד צעיר יותר כך התועלת  שיפיק מהשתל תהיה רבה יותר. הגבול התחתון של הגיל המאושר להשתלה ע”י ה-(FDA (Food And Drug Administrationׁ הוא גיל שנה. עם זאת  נעשות השתלות גם בגילאים צעירים יותר.

2. משך הזמן שעבר מזמן ההתחרשות לזמן ההשתלה

ככל שזמן ההשתלה קרוב לזמן ההתחרשות, כך גדל הסיכוי להפיק תועלת מהשתל. התחרשות חלה כתוצאה מירידה חדה בשמיעה עקב אירועים שונים כמו: מחלות, תרופות, חבלות וכד’, ככל שההשתלה תהיה קרובה לאירוע כן התועלת תהיה רבה יותר והשיקום מהיר יותר. אך גם אם פרק הזמן בין ההתחרשות להשתלה הוא ארוך, עשויות להתקבל תוצאות טובות מאוד עם שתל השבלול.

מה הסבירות לשיפור ספונטני בילד שנולד עם לקוי חמור/עמוק בשמיעה?

השאלה חשובה באופן כללי ובפרט לגבי ביצוע ההשתלה בגיל צעיר; האם אנחנו עלולים להשתיל אוזן שעוד עשויה להשתפר מבחינת התפקוד השמיעתי? התשובה היא שיש מצבים נדירים שבהם התפקוד השמיעתי עשוי להשתפר. זה יכול לקרות בלקוי שמיעה על רקע נוירופתיה אודיטורית (Auditory Neuropathy) ועל רקע של עליה חריגה ברמת הבילירובין בדם ביילודים (צהבת של היילוד). בשני מצבים אלו יכול להתרחש שפור ספונטני במהלך השנה הראשונהלחיים. במקרים אלו רואים את תהליך השיפור בבדיקות השמיעה וה- BERA  כבר בחודשים הראשונים לחיים. לכן כאשר אנו מגיעים לשקול את הצורך בניתוח שתל לקראת גיל שנה, יש כבר בידינו את כל המידע.

מהם אחוזי ההצלחה עם השתל?

רוב הילדים או המבוגרים המושתלים מפיקים תועלת רבה מאוד עד כי ניתן להגדיר את השתל כ”נס רפואי”. עם זאת התוצאות בדרך כלל אינן מידיות ודורשות תהליך שיקום אינטנסיבי. רוב המושתלים משתמשים בדבור ובשמיעה כדרך התקשורת העיקרית, חלק לא מבוטל מסוגל לדבר בטלפון, ורב הילדים מגיע למערכת החינוך הרגילה.

מהם הגורמים להצלחה עם השתל?

עבור ילדים – שני הגורמים הראשונים בחשיבותם הם השתלה בגיל צעיר מאוד ומאמץ שיקומי ניכר גם במסגרת מרכז משקם וגם בבית. חשוב גם לפתח מערכת ציפיות מציאותית: השתל איננו הופך את המושתל לבעל שמיעה תקינה, וכן חשוב להבין שמדובר בתהליך למידה, למושתל לוקח זמן ללמוד לשמוע ולדבר בדומה לתינוק השומע מהלידה ואף לפני כן, ומפתח לאט לאט כישורים שמיעתיים ושפתיים (מידע בהרחבה ניתן בדף המידע אבני דרך בהתפתחותו השמיעתית של הפעוט). אנו לא מצפים מתינוק בן יומו להסתובב לכיוון מקור הקול או לענות לנו כשאנו קוראים בשמו, כך גם המושתל הצעיר עובר תהליך למידה עד אשר מפתח כישורי שמיעה ושפה. לכם ההורים תפקיד חשוב ביותר בתהליך  השיקום של ילדכם, הרבה מאוד תלוי  בתרומתכם למאמץ השיקומי. מעבר למציאת מרכז שיקומי וחינוכי מתאים, חלק ניכר מהשיקום מתבצע בחיי הים יום. כל הארועים השגרתיים הופכים להיות חלק מתהלך הלמידה של הילד. (מידע בהרחבה שומעים בבית – הפיכת הבית לסביבה שמיעתית)

עבור מבוגרים – משתנים רבים משפיעים על מידת ההצלחה עם השתל, משך הירידה בשמיעה, השימוש הקודם במכשירי שמיעה ויעילותו וכן משתנים אישיים אחרים. אנשים מבוגרים המושתלים לאחר רכישת שפה לרוב מסתגלים ומפיקים תועלת מהשתל די מהר, אם כי יש שונות במידת התועלת שניתן להפיק, כפי שצוין לעיל.

תגובות

FacebooktwittermailFacebooktwittermail