ClearVoice ומוזיקה: חווייה מוזיקלית ייחודית

פורסם על-ידי איריס סיניגליה בתאריך .

תורגם מתוך: http://www.advancedbionics.com

חברת Advanced Bionics מארחת ימי אווירה מוזיקלית אינטראקטיבית במדינות רבות באירופה כחלק מקורסי ההכנה שלה. חמישה משתמשים בעלי ניסיון עם שתל Harmony, אשר השתתפו במפגשים הללו, לקחו חלק ביום הערכה בנושא 'ClearVoice ומוזיקה' אשר נערך באירופה.

על פי ברנדל (Brendel, 2009 1) ושראם (Schramm, 2010 2), הוכח כי אלגוריתם ClearVoice™ של חברת Advanced Bionics משפר באופן משמעותי את היכולת להבין דיבור הן בקרב מבוגרים והן בקרב ילדים במצבי האזנה מאתגרים; יחד עם זאת: מה בנוגע למוזיקה? מטרת יום ההערכה הייתה לבחון את ההאזנה למוזיקה חיה ולמוזיקה מוקלטת באמצעות ClearVoice.

מהו ClearVoice?

ClearVoice הינה טכנולוגיה מהפכנית שנועדה לסייע למושתלים לשמוע דיבור טוב יותר. האלגוריתם מזהה צלילים שאינם דיבור ומפחית את עוצמת הערוצים שבהם הצלילים הללו שולטים, ובכך הוא מגביר את יכולת ההבחנה בדיבור.

החומרים בסדנה כללו 21 קטעים מוזיקליים שנבחרו בקפידה על מנת לכסות טווח רחב של סגנונות. כל קטע הושמע פעמיים; פעם אחת עם ClearVoice ופעם שנייה ללא ClearVoice. הקטעים השוו בין אלמנטים מוזיקליים חשובים, כגון נוכחותה או היעדרה של שירה, כלי נגינה שונים, מקצב, דינמיקה, מנגינה, ליווי וכן הרגש המועבר באמצעות המוזיקה.

המשתתפים מילאו שאלון המורכב מאחת עשרה שאלות עבור כל קטע מוזיקלי מיד לאחר שהקטע הושמע.  הושג אחוז שיעור תגובה מבוסס של 95.4%, וממוצע התוצאות הציג העדפה גורפת להאזנה למוזיקה עם ClearVoice מופעל.

נמצא שהמוזיקה נשמעה מעט חלשה יותר עם ClearVoice; יחד עם זאת, המקטעים השקטים יותר של המוזיקה עדיין נשמעו בין מגוון כלי הנגינה השונים. ההיבטים הרגשיים של המוזיקה לא השתנו בעת ההאזנה עם ClearVoice מופעל. אחת התוצאות העיקריות היא שהיה קל יותר להבחין במנגינה עם ClearVoice מופעל. באופן דומה היו תגובות חיוביות להבחנה בנוכחותם של קולות שירה ולמידת היכולת להבין את המילים.

המסקנה העיקרית הייתה שהמשתמשים העדיפו למעשה להאזין למוזיקה עם ClearVoice מופעל. ממצא זה היה מפתיע בהתחשב  בכך שגם כך חוות דעתם הייתה חיובית ביותר לגבי ניסיונם בהאזנה למוזיקה חיה ומוקלטת עם אסטרטגיית העיבוד- HiRes 120™.

ClearVoice שיפר את האיזון בין נגינת סולו ובין כלי נגינה מלווה.  הדבר הקל מאוד על המשתמשים במעקב אחר המנגינה. למרות שדווח שהמוזיקה שקטה יותר, הרי שבאופן משמעותי המוטיבים העיקריים של המוזיקה נכחו כולם בבהירות, ולמשתמשים היה קל יותר להבחין בין כלי הנגינה.

כפי שניתן אולי לצפות, היה קל יותר להבין את המילים עם ClearVoice מופעל.

האיזון המשופר בין השירה לבין הליווי יצר תחושה חזקה יותר של גובה הצליל בתוך הקול והקל על המשתמשים לעקוב אחרי המילים במגוון השירים.

הכלי הטיפולי, Musical Atmospheres, הינו כלי שיקומי המספק סדרה מדורגת נהדרת של קטעי מוזיקה שהם אידאליים לגילוי החווייה האישית שלכם בעת השימוש ב- ClearVoice. לדוגמה, נסו את הבאים:

תגובות

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
פורסם ב- Advanced Bionics