הצהרת הגנה על נתונים

מידע כללי

במסגרת ערכי החדשנות, המעורבות והאחריות המשותפים שלנו בחברת סונובה ישראל בע"מ (להלן "סונובה"), אנו מכבדים את הפרטיות של כל מי שהפקידו את נתוניהם הפרטיים בידינו, לרבות מבקרים באתרים שלנו ומשתמשים ביישומים שלנו וכולי. הצהרה זו בדבר הגנה על נתונים ("הצהרה") מתארת את הצעדים בהם נקטנו כדי לעמוד בדרישות ההגנה על נתונים מכוח החקיקה של האיחוד האירופי, חוק הגנת הפרטיות תשמא-1981 וחוקים אחרים המסדירים את האיסוף, האחסון, השימוש וההעברה ("עיבוד") של נתונים אישיים.

נתונים אישיים מבחינתנו הם: כל מידע ממנו ניתן לברר את זהותכם, כגון שמכם, כתובתכם, כתובת הדוא"ל שלכם, מספר סידורי של מכשיר, מספר תעודת זהות וכדומה.

הצהרה זו מתארת את הדרכים בהן אנו מעבדים את הנתונים האישיים שאנו מקבלים מכם באמצעות אתר או יישום שסונובה, או מי משותפותיה הן הבעלים או המפעילות שלהם. הצהרה זו חלה רק על נתונים אישיים שנאספו על ידי סונובה באופן מקוון, כגון באמצעות אתר, דוא"ל וכלים מקוונים אחרים ויישומים, אך לא על איסוף שאינו מקוון.

אנא שימו לב כי המידע או השירותים הניתנים כאן על ידי סונובה מיועדים למבוגרים בלבד ולא לילדים מתחת לגיל 16. איננו אוספים במודע באופן מקוון נתונים אישיים ממישהו מתחת לגיל 16. כל מי שמוסר כאן את נתוניו האישיים יוצר מצג שהוא בין 16 שנים או יותר. אם ייוודע לכם שילדכם מסר לנו נתונים אישיים שלו ללא הסכמתכם, אתם יכולים להתריע על כך בפנינו כמוסבר להלן תחת הכותרת "כיצד לפנות אלינו". אם ייוודע לנו שאספנו נתונים אישיים מילדים מתחת לגיל 16, ננקוט לאלתר צעדים למחיקת מידע שכזה ולמחיקת הפרופיל של הילד.

הסכמה לאיסוף

אנחנו בדרך כלל אוספים את הנתונים האישיים שלכם ומעבדים אותם כדי שנוכל לספק לכם את השירותים, המוצרים והמידע שאתם מבקשים, כדי לבצע פעולות בקשר לחוזה שיש לנו עימכם, או בגלל אינטרס לגיטימי לבצע ניתוחים וסטטיסטיקות מסוימות לצורך שיפור המוצרים והשירותים שלנו ותוכן האתרים והיישומים שלנו וכן למטרות מנהליות.

במקרים מסוימים, ייתכן שנבקש בנוסף ונזדקק להסכמתכם המפורשת לאיסוף ושימוש בנתונים האישיים שלכם בפרט קשר לשליחת חומרי שיווק או עלונים אליכם בנוגע למוצרים ולשירותים שלנו.

עדכון הצהרה זו

אנו רשאים להחליט לעדכן מעת לעת את ההצהרה הזאת כפי הצורך. במקרה כזה, נעלה נוסחים מעודכנים של הצהרה זו לדף זה. הצהרה ששונתה תחול רק על נתונים שייאספו לאחר תאריך כניסתה לתוקף. אנו מפצירים בכם לבדוק מדי פעם את המידע העדכני ביותר בדף הזה בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו. המשך השימוש שלכם בשירותים שלנו לאחר העלאת שינויים להצהרה משמעו שאתם מסכימים לשינויים אלה.

אילו נתונים אישיים אודותיכם אנו אוספים?

מרבית השירותים שלנו אינם מחייבים רישום כלשהו, כלומר אתם רשאים לבקר באתרים שלנו או להשתמש ביישומים שלנו מבלי למסור לנו מידע אישי כלשהו אודותיכם. אולם, ייתכן שחלק מן השירותים יחייבו אתכם להירשם, ולפיכך למסור לנו נתונים אישיים שלכם. סוג הנתונים האישיים שאנחנו אוספים תלוי באינטראקציות שלכם עם סונובה ובשירותים בהם אתם משתמשים, אולם ככלל, עשויים לכלול את שמכם, פרטי ההתקשרות עימכם, וכן מידע אודות השימוש שלכם באתר או ביישום. ייתכן שנאסוף גם מידע הקשור לבריאותכם אותו אתם מספקים על ידי השבה לשאלות ולסקרים שלנו. ייתכן גם שנקבל את הנתונים האישיים שלכם על ידי מעקב אחר הדרך בה אתם משתמשים בשירותינו, למשל, על ידי השימוש בקובציcookie  (ראו מידע נוסף להלן לגבי השימוש בקובציcookie ).

כיצד אנחנו משתמשים בנתונים האישיים שלכם?

אנחנו רשאים להשתמש בנתונים האישיים שלכם רק כמבואר בהצהרה זו כדי לספק לכם את השירותים שלנו, להשיב לבקשותיכם ובמידה שהחקיקה החלה מתירה או מחייבת, או כהיענות לחקירות כלשהן – פליליות או על פי דין. עוד רשאים אנחנו להפוך נתונים לאנונימיים, לתת להם שמות בדויים ולשקללם למטרות סטטיסטיות שתסייענה לנו לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אם אינכם מעוניינים למסור לנו מידע זה, אנא אל תעשו שימוש באפשרויות אלה באתר או ביישומים שלנו.

עם מי אנו חולקים את הנתונים האישיים שלכם?

סונובה אינה הופכת את הנתונים האישיים שלכם לעסק. אנו רק חולקים, או מגלים בדרך אחרת, את הנתונים האישיים שלכם לחברות הבת שלנו, לחברות השותפות או לשותפים עסקיים אמינים עלינו המספקים שירותים מטעמנו, כגון לצורך תמיכה טכנית, להערכת היעילות של האתרים והיישומים שלנו, לצרכי שיווק (אם קיבלנו את רשותכם), או לצורך מתן שירותים מסוגים אחרים. חתר על כן ייתכן שנשתף את הנתונים האישיים שלכם באמצעות קובצי cookie עם רשתות פרסום ככל שקיבלנו לכך את הסכמתכם. יש לנו חוזים תקפים עם אותם גופים המבטיחים שנתונים אישיים יעובדו בהתבסס על הוראותינו ותוך כיבוד הצהרה זו ואמצעי חיסיון ובטיחות הולמים אחרים.

אנחנו חולקים את הנתונים האישיים שלכם רק עם גופים אלה וגורמי צד שלישי שהוזכרו לעיל, לרבות רשויות ממשל, ככל שהדבר נדרש כדי לספק שירותים כלשהם שביקשתם או אישרתם, כדי להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלכם, שלנו או של אחרים, כדי לשמור על הבטיחות של השירותים שלנו, או אם אנו נדרשים לעשות כן בשל חקיקה או תקנות של בתי משפט וגופי ממשל החלות בנושא, או אם גילוי שכזה הוא הכרחי לצורך חקירה פלילית או על פי דין או הליכים משפטיים.

אנא שימו לב כי חברות הבת והשותפים של סונובה האמורים לעיל, כמו גם רשויות, לקוחות וספקים להם אנו עשויים לגלות את הנתונים האישיים שלכם, עשויים להיות ממוקמים מחוץ למדינת המושב שלכם, כגון בארצות הברית, שחוקי ההגנה שלהן על נתונים יכולים להיות שונים מאלה של המדינה בה אתם נמצאים. במקרים אלה, נבטיח כי ננקטו אמצעי הביטחון הנאותים כדי להגן על הנתונים האישיים שלכם על ידי יישום מנגנונים חוקיים נאותים כגון סעיפי התקשרות סטנדרטיים של האיחוד האירופי.

כיצד אנחנו מגנים על הנתונים האישיים שלכם?

נקטנו במגוון אמצעי בטיחות כדי להגן על הנתונים האישיים שלכם מפני עיון, שימוש וגילוי בלתי מורשים. הם עולים בקנה אחד עם אמצעים טכניים וארגוניים הנחשבים אמות מידה נאותות בתעשייה, לרבות בקרות עיון, סיסמאות, קידוד, הערכות בטיחות תקופתיות וכדומה.

במשך כמה זמן אנחנו שומרים את הנתונים האישיים שלכם?

אנו נשמור את הנתונים האישיים שלכם כל עוד נדרש הדבר לצורך השגת המטרה המבוארת בהצהרה זו, אלא אם כן תקופת שמירה ארוכה או קצרה יותר נדרשת או מותרת על פי דין.

כיצד תוכלו לעיין בנתונים האישיים שלכם, לשלוט בהם או למחוק אותם?

יש לכם הזכות לדעת ולשאול באילו נתונים אישיים אודותיכם אנו מחזיקים ולבקש תיקון או מחיקה של הנתונים האישיים שלכם המוחזקים על ידינו או על ידי גורמי צד שלישי עימם אנו מנהלים עסקים. בנוסף, יש לכם הזכות להתנגד לעיבוד של הנתונים האישיים שלכם או לבקש להגבילו, ואתם רשאים ליצור קשר עם הרשות המקומית שלכם להגנה על נתונים ולהגיש תלונה בנוגע לעיבוד של הנתונים האישיים שלכם.

אם ברצונכם להגיש בקשה כזאת, אנא צרו קשר עימנו על פי ההנחיות בפרק "כיצד ליצור עימנו קשר" להלן. לאחר שתספקו הוכחה משביעת רצון על זהותכם, נשיב תוך זמן סביר.

קובצי cookie ומעקב  שימוש

אנו משתמשים בקובצי cookie, קובצי טקסט קטנים המותקנים באופן אוטומטי על הכונן הקשיח של המחשב שלכם בעת שאתם גולשים לאתרים מסוימים, ובטכנולוגיות דומות, במישרין או באמצעות גורמי צד שלישי כגון שירותי ניתוח רשת כגוןGoogle Analytics. קובצי cookie מאפשרים לנו לאחסן מידע כגון שם הדומיין שלכם, ספק האינטרנט שלכם, מערכת ההפעלה שלכם, תאריך ושעת הכניסה, הדפים אליהם אתם גולשים או סוגי החיפושים שאתם מבצעים. אנו אוספים נתונים כאלה, למשל, כדי לנהל את המערכת ולספק מידע משוקלל לתאגידים קשורים, שותפים עסקיים ו/או נותני שירותים המבצעים ניתוח אתרים ויישומים וסקירות ביצוע של האתר עבורנו.

אנו נשתמש במידע זה כדי לשמור על ההעדפות וההגדרות שלכם, לסייע לשפר את התוכן של האתרים או היישומים שלנו, לאפשר לכם להירשם לאתרים ויישומים ולאסוף נתונים סטטיסטיים משוקללים כדי להעריך את השימוש של מבקרים באתר שלנו או את פעילות האתר ולמטרות פנימיות וחקר שיווק.

יש לכם הזכות לבחור האם לקבל קובציcookie  או לא, ולא להיות חלק מ-Google Analytics. אתם יכולים לחסום קובצי cookie  על ידי שינוי ההגדרות של הדפדפן כך שלא ניתן יהיה להחדיר קובציcookie  מהאתר למחשב או למכשיר הנייד שלכם. יחד עם זאת, אנא שימו לב כי אם תבחרו לסרב ל קובצי cookie  פונקציונליים מסוימים, ייתכן שלא תוכלו להשתמש במלוא התפקודים של האתר. למידע נוסף על סוגי קובצי ה-cookie שבהם אנו משתמשים, בקרו כאן לקריאת 'מדיניות קובצי cookie'.למידע כללי אודות הטיפול בקובצ יcookie , אנא גלשו לאתר All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/). בנוסף, כמו מרבית האתרים האחרים, אנו עושים שימוש ב-Google Analytics. מדובר בשירות ניתוח רשת הניתן על ידי תאגיד Google. השירות עושה שימוש בקובצי ookie  ובטכנולוגיות דומות כדי לנתח את הדרך בה גולשים משתמשים בדומיינים, ומספק שירותים אחרים הקשורים לאתר ולשימוש באינטרנט. המידע המופק אודות השימוש שלכם באתר, לרבות כתובת ה-IP המקוצרת שלכם מועבר ל-Google Analytics ומאוחסן על גבי שרתים בארצות הברית. Google תשתמש במידע זה כדי להעריך את השימוש שלכם באתר, לחבר דוחות סטטיסטיים על פעילות האתר ולספק שירותים אחרים הקשורים לפעילות השימוש באתר ובאינטרנט. Google רשאית גם להעביר את המידע הזה לגורמי צד שלישי מקום בו היא נדרשת לעשות כן על פי דין, או כשאותם גורמי צד שלישי מעבדים את המידע עבור Google. בשימוש שלכם באתר זה, אתם מסכימים לעיבוד את הנתונים האישיים שלכם על ידי Google, כמתואר בהצהרה זו. יחד עם זאת, אתם רשאים לבחור לא להיות חלק מ-Google Analytics  למידע נוסף על Google Anlytics או כדי לבחור לא להיות חלק מ-Google Analytics, אנא לחצו כאן  וגלשו לדף https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

מאפיינים אינטראקטיביים

במספר אתרים או יישומים שלנו אנחנו מציעים מאפיינים אינטראקטיביים, כגון בלוגים, לוחות מודעות או שידורי חדשות. אם אתם משתתפים בדרך כלשהי במאפיינים אלה, אנא היו ערים לכך שתכנים שתעלו לא יהיו פרטיים ולא חסויים.

כיצד ליצור עימנו קשר

אם יש לכם שאלות כלשהן, הערות או מחשבות לגבי הצהרה זו, או שאתם רוצים לבקש לעיין בנתונים האישיים שלכם או לממש את זכויותיכם לפרטיות, אנא צרו עימנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שלהלן. תוכלו גם לפנות לממונה על בטיחות הנתונים שלנו בכתובת IL01-GDPR@sonova.com או בכתובת privacy@sonova.com.

אנו מודים לכם על העניין שגיליתם בסונובה!

תקף מיום 25 במאי 2018.

הודעת הסכמה לקובצי cookie

האתר או היישום הזה עושה שימוש בקובצי cookie . כדי לברר עוד בנוגע לשימוש שלנו בקובצי cookie , אנא קראו את המדיניות שלנו בדבר קובצי cookie. למידע כללי אודות קובצי cookie , אנא בקרו באתר www.allaboutcookies.org.

לחצן: הסכם לכל קובצי ה-cookie
לחצן: סגור

תגובות

FacebooktwittermailFacebooktwittermail