שאלה: מה פירוש המונח? – מילון למונחי שתל השבלול

שתל השבלול 

שתל שבלול/שתל קוכליארי – אביזר אלקטרוני מתוחכם המאפשר לבעלי ליקוי שמיעה עמוק וחירשים שאינם מפיקים תועלת ממכשירי שמיעה רגילים את היכולת לשמוע. הוא עוקף את תאי השיער הפגועים בשבלול ומעביר גרייה חשמלית ישירות לשארית סיבי עצב השמע. המידע שנקלט בהם מועבר אל המוח לפענוח כתחושת שמיעה.

שבלול (Cochlea)
זוהי למעשה האוזן הפנימית, אשר קיבלה את שמה בזכות מבנה השבלול שלה. באוזן הפנימית תאי שערה, הקולטים את הצלילים הנשלחים אל האוזן הפנימית וגורמים לגרייה של סיבי עצב השמיעה, המעבירים את הצלילים אל מרכז השמיעה במוח.פגיעה בתאי השערה מביאה לירידה בשמיעה בתדרים שעליהם אחראיים אותם תאים.

שתל שבלול / שתל קוכליארי
שתל השבלול הוא מערכת הגברה בטכנולוגיה רפואית מתקדמת. השתל עוקף את החלק הפגוע באוזן הפנימית (תאי החישה שבשבלול) ושולח את המידע השמיעתי ישירות אל עצב השמיעה. שתל השבלול משפר את שמיעתו של המושתל, מירידה חמורה או עמוקה בשמיעה לירידה קלה עד בינונית בשמיעה.

השתלת שתל קוכליארי
תהליך ההשתלה של שתל השבלול כולל את השלבים הבאים:
– פנייה למרכז השתלה מוכר לבדיקות התאמה ולקבלת מידע מפורט.
– קבלת מידע ותיאום ציפיות עם הצוות האחראי.
– בדיקות רפואיות כלליות ובדיקות רופא אף אוזן גרון.
– שיחה עם הרופא המרדים.
– השתלת שתל השבלול, ניתוח העשוי להימשך כ- 3 שעות.
– כחודש לאחר הניתוח:
– חיבור וכיוון ראשון של מעבד הדיבור על-ידי קלינאי תקשורת במרכז ההשתלות. כיוון השתל הוא הדרגתי ומתפרס על מספר פגישות.
– שיקום השמיעה, בו לומדים לשמוע עם שתל השבלול. שיקום שמיעתי ותרגול הם הכלים לשימוש מוצלח בשתל השבלול.

שתל משולב – (EAS (Electro Acoustic Stimulation
מערכת המורכבת משתל שבלולי קצר וממכשיר שמיעה, כך שניתנים בו-זמנית גירוי חשמלי לתדרים גבוהים וגירוי אקוסטי לתדרים הנמוכים. שתל זה מיועד לירידות שמיעה עצביות המאופיינות בירידת שמיעה חדה מאוד בתדרים הגבוהים.

חלקים פנימיים של מערכת שתל השבלול

שתל – החלק הפנימי המושתל בהליך ניתוחי.

אלקטרודה – קשת אלקטרודות המוחדרת בניתוח לתוך השבלול, לצורך מתן גירוי חשמלי לסיבי עצב השמע.

מגנט פנימי – נמצא בתוך השתל הפנימי על מנת לאפשר הצמדה בין החלק המושתל לבין יחידת הראש החיצונית (שגם בה נמצא מגנט)

חלקים חיצוניים של מערכת שתל השבלול

מעבד – החלק החיצוני היושב על האוזן, או על הגוף, הקולט את צלילי הסביבה באמצעות המיקרופון( או מערכת מיקרופונים) ומעבד אותם למידע דיגיטלי מפורט.

מעבד גוף (BWP) – מעבד הנישא על הגוף (לא על האוזן).

מעבד BTE (נסתר) – מעבד המורכב מאחורי  האוזן.

יחידת ראש – יחידת הראש משדרת לשתל הפנימי את המידע הדיגיטלי המגיע מהמעבד, וכוללת את המגנט, ומיקרופון לשימוש במקרים בהם המעבד מורכב על הגוף.

מגנט – המגנט נמצא בתוך יחידת הראש וגם בתוך השתל הפנימי על מנת לאפשר הצמדה בין החלק המושתל ויחידת הראש החיצונית. המגנט החיצוני הוא רק חלק מיחידת הראש.

כבל – כבל המחבר בין המעבד ליחידת הראש ( או כבל המחבר בין המעבד לסוללת גוף).

סוללה נטענת – סוללה שניתן להטעינה לשימוש חוזר.

סוללה מתכלה (Zinc-Air) – סוללה לשימוש  חד פעמי.

שלט רחוק – לשליטה במתגים ללא צורך לגעת במעבד עצמו. באמצעות השלט רחוק ניתן לבחור תכניות, להגביר\להנמיך את עוצמת הקול במעבד, לבדוק את מצב הסוללות. הפונקציות שמאפשר השלט רחוק שונות בין חברות השתלים.

זוית קשת – וו הפלסטיק בקצהו העליון של המעבד, שתפקידו לקבע את המעבד על האוזן שלא יזוז ממקומו או ייפול.

מיקרופון זווית T-Mic – מיקרופון הממוקם בפתח תעלת האוזן,  מדמה את דרך איסוף וקליטת הצלילים הנעשית בתהליך שמיעה טבעי ותקין. ייחודי לחברת AB.

מיקרופון פנימי (Processor Mic)– מיקרופון המובנה בתוך המעבד.

נורית חיווי – נורית הנמצאת על גבי  המעבד ותפקידה להעביר מסר על מצב הסוללה, תקינות המעבד, מספר התכנית  וכדומה.

תכונות

AutoSound – מושג המתייחס להסתגלות אוטומטית של מעבד הדיבור לסביבות אקוסטיות משתנות, כמו משרד, שדה תעופה, מסיבה או גן משחקים, ללא צורך בשינויי כיוון ידניים. ההסתגלות האוטומטית מתאפשרת בזכות אסטרטגית עיבוד דיבור חכמה, ביחד עם מנגנונים שונים הנכנסים או לא נכנסים לפעולה, בהתאם לסביבה האקוסטית של המושתל/ת.

HiRes Optima Sound Processing – אסטרטגית עיבוד דיבור של AB המאפשרת רמה גבוהה של עיבוד דיבור כמו HiRes Fidelity 120 בד בבד עם ניצול אופטימלי של זמן סוללה. אסטרטגיה זו היא ברירת המחדל של תכנית המיפוי ותיבחר עבורך ע”י קלינאי/ת התקשורת שלך.

ClearVoice – מנגנון של AutoSound הנכנס לפעולה במצבי דיבור על רקע רעש ומאפשר הגברה של הדיבור בד בבד עם הנחתת הרעש הסביבתי. המנגנון יכול לפעול בשלוש רמות שונות של סינון רעש והגברת דיבור ויבחר עבורך ע”י קלינאי/ת התקשורת האחראי/ת על המיפוי שלך.

WindBlock – מנגנון של AutoSound שנכנס באופן אוטומטי לפעולה כשיש רוח בסביבה ומפחית רעשי רוח לשיפור חווית השמיעה.

SoundRelax – מנגנון  של AutoSound המחליש קולות פתאומיים וחזקים, כמו דלת נטרקת או נקישת כלי מטבח ליצירת חווית שמיעה נעימה יותר.

Auto UltraZoom – מנגנון של AutoSound מדובר ב-Beamformer  רב-ערוצי העובד בעזרת שני מיקרופונים הממוקמים על מעבד הנאידה Q90 CI ומתמקד בדובר הנמצא מול המושתל, במטרה לשפר הבנת דיבור על רקע רעש. כשמזוהה דיבור על רקע רעש ע”י המעבד, ה-Beamformer נכנס באופן אוטומטי לפעולה ומשנה את מידת הפוקוס בדובר, בהתאם לרעש הסביבתי.

EchoBlock – טכנולוגיה שמטרתה לשפר את חווית השמיעה במקומות עם הרבה הד. תכונה זו אינה מופעלת באופן אוטומטי אלא תופעל לבקשתך בתכנית יייעודית ע”י קלינאי/ית התקשורת שלך.

Phonak Binaural VoiceStream Technology – BVST – קבוצת תכונות שמטרתן לסייע למושתלים להבין דיבור טוב יותר במצבי האזנה מורכבים על ידי מיקוד בצליל שמעוניינים לשמוע והעברתו באופן אלחוטי לעזר השמיעתי באוזן הנגדית בד בבד עם הפחתה משמעותית של רעשים בלתי רצויים. העזר השמיעתי באוזן הנגדית יכול להיות מעבד דיבור במקרה של מושתל דו צידי, מכשיר שמיעה ייעודי (נאידה לינק)  במקרה של מושתל בימודלי או  CROS אם המושתל הוא חד צידי. התכונות של BVST  הן: StreoZoom, ZoomControl DuoPhone QuickSync.

StreoZoom – תכונה של BVST המחלצת קול בודד מתוך קהל רועש באופן שמאפשר למושתלים לנהל שיחה של “אחד על אחד” עם פחות מאמץ.

ZoomControl – תכונה של BVST המתמקדת בדובר ממול, מימין, משמאל או מאחורי המושתל ומאפשרת תקשורת משופרת עם אותו דובר בסביבות רועשות.

DuoPhone – תכונה של BVST המזרימה באופן אוטומטי שיחות טלפון לשתי האוזניים בו זמנית לשמיעת סטריאו המקלה על השיחה בנוכחות רעש רקע.

QuickSync – תכונה של BVST המאפשרת לחיצת כפתור אחת על גבי אחד ממעבדי הדיבור לצורך שינוי של ווליום ותכניות בו זמנית בשתי האוזניים.

תחזוקה

קופסת ייבוש – לתוכה מכניסים את המעבדים לצורך ייבוש הלחות שהצטברה במהלך השימוש ולמניעת קורוזיה העלולה להזיק לתקינות המעבדים. חשוב להקפיד על ביצוע פעולת הייבוש מידי יום.

תהליך השיקום

מרכז השתלה – המרכז שבו המועמד או המושתל מבצע את תהליך אבחון המועמדות, הניתוח והמיפויים.

חברת שתלים – החברה המספקת שירות לסוג מערכת השתל של המושתל.

אקטיבציה/חיבור – הכינוי שניתן למעמד בו מפעילים את מערכת השתל לראשונה, מיפוי ראשון, ותחושת שמיעה ראשונה דרך מערכת השתל. בדרך כלל מתקיים כשלושה שבועות עד חודש ממועד הניתוח, ולאחר אישור הרופא המנתח שמקום הניתוח החלים כראוי.

מיפוי – באנגלית: Mapping או Programming. מפגש עם קלינאית תקשורת המכוונת את מערכת שתל השבלול באופן שיאפשר למשתמש גישה אופטימלית לצלילים.

אימון שמיעה – חלק מהליך השיקום שמטרתו למקסם את השמיעה  באמצעות  שתל השבלול. ניתן להתאמן עצמאית או עם  קלינאית תקשורת.

סוגי שמיעה

שמיעה בילטרלית (Bilateral) – דו-צדדית. שמיעה עם שתל בשתי האוזניים.

שמיעה בימודאלית (Bimodal) –  שמיעה עם שתל באוזן אחת ומכשיר שמיעה באוזן השניה.

שמיעה בינוראלית (Binaural) – שמיעה עם שתי אוזניים.

שמיעה יונילטרלית (Unilateral) – חד-צידית. שמיעה עם שתל באוזן אחת.

דציבלים (dB) – יחידות למדידת עוצמת הקול.

הרץ (Hz) – יחידות מדידה של התדירויות.

שמיעה עם השתל

שבלול (קוכליאה) – האוזן הפנימית הממוקמת בעצם בצורת שבלול. לאורך השבלול ממוקמים  תאי השיער,  תנועת נוזל בשבלול מניעה את תאי השיער, ותנועתם  מותמרת לפוטנציאלים חשמליים ופולסים חשמליים מועברים לסיבי עצב השמיעה המתחברים לשבלול לאורך הציר הפנימי.

תאי שיער – תאי חישה בצורת שעריות הממוקמים באוזן הפנימית לאורך השבלול.  תנועתם  מותמרת לפוטנציאלים חשמליים ופולסים חשמליים המועברים לסיבי עצב השמיעה המתחברים לשבלול לאורך הציר הפנימי.

עצב השמיעה – עצב קרניאלי מספר 8  שתפקידו להעביר את המידע השמיעתי  מהשבלול אל מרכז השמיעה במוח.

עצמות השמע – עצמות זעירות באוזן התיכונה (פטיש, סדן וארכוף) שתפקידן להעביר תנודות מכאניות מעור התוף לשבלול.

תכניות –  מעבד הדיבור יכול לאחסן מספר תוכניות (כיוונים). ניתן להגדיר לכל תוכנית את המאפיינים וההגדרות שלה בהתאם למצבים שונים ולצרכי המושתל. לדוגמא, תוכנית למצבי יום-יום, תוכנית למוזיקה, תוכנית עם טלקויל (השראה מגנטית) ועוד.

תחום קלט דינמי (IDR)– תחום כל צלילי הסביבה הנקלטים על ידי המיקרופון  ומועברים אל המעבד.  מהצלילים הכי חלשים לצלילים הכי חזקים.

קצב גירויים לשנייה (PPS)  – קצב הגירויים החשמליים הניתנים כל שנייה מהאלקטרודה הנמצאת בשבלול.

ערוץ – אזור תדירויות בשבלול שבו  מתבצע  גירוי מהאלקטרודה.

ערוצים וירטואליים – גירוי המתבצע באמצעות זוג אלקטרודות סמוכות ליצירת ערוץ גירוי מדומה בין שתי האלקטרודות (ערוץ וירטואלי).

הנחתת רעש – תכונה במעבד המסננת רעשים סביבתיים לטובת שיפור בהבנת הדיבור.

T-coil – השראה מגנטית, רכיב אלקטרוני המותקן במעבד הדיבור במטרה לאפשר שימוש באביזרי עזר אישיים וציבוריים. הסיגנלים נקלטים דרך שדה אלקטרומגנטי במקום דרך המיקרופון של מעבד הדיבור.

מונחים רפואיים

CT\CAT – בדיקת הדמייה עם או בלי חומר ניגודי.

 MRI- בדיקת הדמייה באמצעות גלים מגנטיים.

ניתוח דו-צידי סימולטני – ניתוח שבו שתי האוזניים מושתלות באותו יום, אחת אחרי השניה.

ניתוח עוקב – ניתוח שבו שתי האוזניים מושתלות באופן עוקב (אחת לאחר השניה), אך לא באותו יום.

מונופולר וביפולר (בחדר ניתוח) – שני סוגי סכינים חשמליות הנמצאות בשימוש מנתחים בחדרי הניתוח. חשוב מאוד לידע את הרופא המנתח טרם הניתוח לעובדת היותך מושתל שתל שבלול, כדי שידע שעליו להשתמש בניתוח אך ורק בביפולר. השימוש במונופולר אסור משום שיכול לגרום נזק לשתל.

פנאומובקס ופרבנר 13 – סוגי חיסונים שמועמדים לשתל שבלול ומושתלים בפועל נדרשים לבצע על מנת לצמצם את  הסיכון ללקות בדלקת קרום המוח. המועמדים לניתוח נדרשים לבצעם במהלך ההכנות לניתוח, ולאחר ההשתלה יש לחזור על החיסונים כל 5 שנים.

 

תגובות

FacebooktwittermailFacebooktwittermail