עדכון ClearVoice ™‎: תוצאות ממחקרים ברחבי העולם

פורסם על-ידי בתאריך .

מאת לורה ארנולד

 

טכנולוגיית הקלירוויס-ClearVoice ™ ‎, המבוססת על טכנולוגיית 120 הערוצים – HiRes Fidelity 120 ™‎ ‏(HiRes 120) של AB, תוכננה לנתח ולהתאים את עצמה אוטומטית לכל מצב הקשבה בו אנו עלולים להיתקל במהלך היום, ולשפר את התקשורת באמצעות הפרדת הרעש מצלילי הדיבור.  הטכנולוגיה פותחה במטרה לסייע למושתלים לתקשר בצורה ברורה ובטוחה במגוון של מצבי האזנה מאתגרים.

מספר מחקרים נערכו ברחבי העולם במטרה לתעד את היתרונות שמבטיחה טכנולוגיית הקלירוויס (ClearVoice), ולהלן סיכום של הממצאים.

סקר שכלל מספר מרכזי השתלות ברחבי אירופה השווה בין HiRes 120 לבד לבין תוכנת ה- 120 ערוצים עם הקלירוויס בשני יחסי דיבור לרעש, ClearVoice Medium או-ClearVoice High, אצל למעלה מ100- מושתלי AB. המושתלים השתמשו בתוכניות בזו אחר זו, והתנסו בכל תוכנית במשך שבוע אחד. לאחר מכן מילאו המשתתפים שאלון על ההתנסות שלהם עם טכנולוגיית קלירוויס ובלעדיה. התוצאות הצביעו על כך ששני שלישים מהנבדקים העדיפו את התוכניות הכוללות קלירוויס לשמיעה יומיומית. בין המשיבים הללו, למעלה ממחצית דיווחו על נכונותם להשתמש בתוכניות קלירוויס כל העת, בעוד שהאחרים היו מעדיפים להשתמש בקלירוויס בהתאם למצב ולסביבה.

באחד המרכזים, ב-Medizinische Hochschule, בהנובר, גרמניה, קיבלו 44 מבוגרים את שתי תוכניות הקלירוויס High ו-Medium הביתה לשבועיים. אחרי תקופה זו, עברו הנבדקים מבחן זיהוי משפטים ברעש והתבקשו למלא שאלון. 15 מתוך 22 הנבדקים העדיפו להשתמש בקלירויס כל הזמן או בחלק מהזמן, ו7- נבדקים העדיפו את התוכניות המקוריות שלהם. 13 נבדקים נבחנו במבחן זיהוי המשפטים ברעש עם ClearVoice Medium וללא קלירוויס. התוצאות עם קלירוויס היו טובות יותר באופן מובהק. הקלירוויס נתן לנבדקים את היתרונות הנוספים של התאמת רמות הנוחות ואפשרויות מורחבות לשינוי עוצמת הקול.2

הנבדקים במחקר שבוצע בסינגפור3 לא רק הראו שיפור מובהק בהבנת דיבור בתנאי רעש (אנגלית ומנדרינית במבחן HINT) עם תוכניות ClearVoice Medium ו-ClearVoice High בהשוואה ל-HiRes 120, אלא גם הסכימו באופן כללי שיש לקלירוויס השפעה חיובית על רווחתם הרגשית בתנאי האזנה מאתגרים. נערך גם מחקר על נסיונם של ילדים עם הקלירוויס בבית החולים ע"ש רוברט דברה בפריז, צרפת4. מטרת מחקר זה היתה להשוות בין HiRes 120 לבין ClearVoice Medium ו-ClearVoice High אצל 9 ילדים מושתלי AB. למרות שבדיקת שלושת הילדים הצעירים יותר היתה לעיתים מאתגרת, הנתונים הסטטיסטיים הצביעו על שיפור מובהק בזיהוי משפטים בתנאי רעש, בשתי הרמות של הקלירוויס כאחת, וללא ירידה בהבנת הדיבור בסביבה שקטה.  הניסיון הקליני הצביע על כך שיש להגביר את רמות הנוחות ב5- עד 10% כדי לשפר את שמיעה עם הקלירוויס. הילדים וההורים כאחד סיפקו משוב חיובי ביחס לקלירוויס, כולל פחות עייפות, שיפור הבנה ונוחות בעת צפיה בטלוויזיה ושמיעה משופרת במכונית ובטלפון.

לסיכום, הוספת הקלירוויס לאסטרטגיית HiRes 120  התקבלה בברכה. בכל המחקרים, העדיפו מרבית הנבדקים להוסיף את את הקלירוויס לתוכנית HiRes120 הנוכחית שלהם. ניתן לשפר את היתרונות שניתן להפיק מקלירוויס באמצעות התאמת רמות הסף והנוחות. הנבדקים סיפקו משוב חיובי מאוד ביחס למצבי יומיום, ולכן נראה כי הקלירוויס מהווה פתרון לשיפור הבנת הדיבור בסביבות רועשות. לבסוף, עבודה מקדימה שנעשתה לאחרונה מצביעה על כך שנבדקים עשויים להפיק תועלת רבה יותר מקלירוויס כאשר משלבים שימוש בתכונות מתקדמות הקיימות במכשירי השמיעה. הימים אלו מחקרים בוחנים את אפשרויות השילוב בין טכנולוגיות הקיימות במכשירי השמיעה של חברת פונק לבין הקלירוויס של אדבנסד ביוניקס.

מקורות:

1 Büchner A, Gisbert J, Arweiler-Harbeck D, et al. ClearVoice use in adults: results of a multicentre evaluation. The 8th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, Daegu, Korea, October 25–28, 2011.

 

2 Adams D, Rottmann T, Boeckler I, Brendel M, Büchner A, Lenarz T. Early experience with the ClearVoice noise reduction algorithm in the clinical routine. 13th Symposium on Cochlear Implants in Children, Chicago, USA, July 14–16, 2011.

 

3 Ng WN, Low WK, Ong CS, Sarepaka GK, D’Souza VD, Cheng M. Evaluation of the ClearVoice option for Advanced Bionics adult users at the Centre for Hearing and Ear Implants, Singapore. The 8th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, Daegu, Korea, October 25–28, 2011.

 

4 Noël-Petroff N, Ulmann C, Van Den Abbeele T, Mathias N, Arnold L. Evaluation of the ClearVoice strategy in children. 8th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, Daegu, Korea, October 25–28, 2011

תגובות

פורסם ב-