שתלי שבלול דו-צדדיים : יתרונות וחסרונות תיאורטיים

פורסם על-ידי בתאריך .

עלון מידע למטופלים ולהורים של חברת Advanced Bionics

מרבית המחקר עד היום התמקד בהשתלות קוכליאריות דו-צדדיות במבוגרים ואין בנמצא מחקרים מבוקרים במידה מספקת המתמקדים בתוצאות עם ילדים. לכן הציפיות המפורטות בהמשך הן תיאורטיות ומתבססות על דיווחים של מבוגרים וסביר יהיה להניח שהתוצאות בילדים יהיו שונות ממה שלמדנו ממטופלים בוגרים בעלי שתלים קוכליאריים.

 יתרונות תיאורטיים של שתלים קוכליארים דו-צדדיים:

חסרונות תיאורטיים של שתלים קוכליאריים דו-צדדיים:

תגובות

פורסם ב-