מיח"א – תל אביב והמרכז

מיחא תל אביב והמרכז הינה מסגרת חינוכית שיקומית שמטרתה לתת מענה טיפולי/חינוכי לילדים עם לקות שמיעה מגיל הלידה ועד הכניסה לבית הספר. למשפחה מקום מרכזי בתהליך וההורים שותפים לתכנית ההתערבות. המרכז הטיפולי פועל בתיאום ובשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה: משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה ומשרד החינוך.


החזון החינוכי שלנו:

להעניק לכל ילד עם לקות שמיעה את הכלים לרכישת תקשורת, שפה, התפתחות ושוויון הזדמנויות למצוי הפוטנציאל הטמון בו ולשילובו המלא בחברה.
במיחא תל אביב והמרכז – השמיים הם הגבול!!!

מי מתקבל לטיפול במיחא תל אביב והמרכז?
לטיפול במיחא תל אביב והמרכז מתקבלים פעוטות וילדים עם סוגים שונים של לקות בשמיעה בגילאי לידה עד הכניסה לבית הספר.
הילדים המתקבלים הם בעלי לקויות שמיעה שונות, המחייבות שיקום בעזרת מכשירי שמיעה/שתל השבלול ועזרי הגברה נוספים. למיחא מתקבלים גם ילדים עם לקות שמיעה חד- צידית.

מרבית הילדים המטופלים במיחא מאותרים כבר בשנת הילדות הראשונה לחייהם. לחלק מהילדים לקות השמיעה התרחשה ואותרה בגיל מאוחר יותר, והם משתלבים בתכנית הטיפול מייד במועד ההגעה למרכז הטיפולי.
הטיפול האיכותי מותאם לכל מגזרי האוכלוסייה: יהודים, ערבים, דתיים וחילונים.

תגובות

FacebooktwittermailFacebooktwittermail